Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

07:05
7711 b778 500

cap-kira:

thedarkestlove:

Everytime you see this little boy with money, reblog it. Money will come your way ☺️

These money things work every single time

July 11 2017

OwTheEdge
22:10
Z jednej strony nie chce mi się nawet przez sekundę dłużej zgrywać twardziela, bo ja w rzeczywistości to miękka klucha jestem, wsadziłbym łeb w cycki i poszedł spać, z drugiej nawet na sekundę nie opuszczę gardy, bo może i mam dwa przedsionki i dwie komory, ale dwa razy w życiu się zakochałem tak że łokurwa i nie chcę więcej. Nie o to byłem przez tyle czasu samotny żeby teraz przestać być samodzielnym. Psa sobie znajdę, starczy.
Reposted fromyanek yanek

July 05 2017

OwTheEdge
17:04
8095 a1b5 500
Reposted fromthalahassi thalahassi viazelbekon zelbekon
OwTheEdge
16:59
5217 aa39 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viazupacebulowa zupacebulowa
OwTheEdge
03:34
Są ludzie, którzy potrafią nie myśleć. Potrafią skupić się na egzaminach, mają w głowie listę zakupów, pieką ciasta a w niedzielę czytają książki. Są ludzie, którzy cieszą się każdym dniem, nową bluzką, wizytą u fryzjera, wyjściem do kina z bliską im osobą. Są też tacy ludzie, którzy myślą za dużo. Myślą o upływającym zbyt szybko czasie, o tym, że wszystko się nieustannie zmienia, o swoim życiu. Każdego wieczoru martwią się, że oto minął kolejny dzień, kolejny dzień minął im na niczym. Boją się, że zabraknie im czasu, że nie zdążą zrobić wszystkiego co chcieliby zrobić, nie zdążą powiedzieć swoim bliskim, że ich kochają i potrzebują. Że każda minuta, która właśnie mija to kolejna minuta bliżej końca. Ich, bądź tych na którym im zależy. Dla niektórych 24 lata to wiek bardzo młody, start w przyszłość, początek dorosłego życia. Dla innych to dopiero początek szukania sensu, próba znalezienia odpowiedzi na pytanie ,,kim chcę być? kim jestem?" i przygnębienie, że wciąż nie wiedzą. Rok, kolejny i jeszcze następny a z nim więcej niepewności, więcej smutku, zniechęcenia i coraz mniej ciepła i czułości.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viamruugaa mruugaa
OwTheEdge
03:34
Reposted fromdoener doener viagogullo77 gogullo77
03:33
2602 d775 500
Reposted frommonseuldesir monseuldesir viamruugaa mruugaa
OwTheEdge
03:33
4658 cc64 500
so true
Reposted fromemptywardrobe emptywardrobe viamruugaa mruugaa
03:33
0648 91e8 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamruugaa mruugaa
OwTheEdge
03:32
7567 67c3
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viashitsuri shitsuri
OwTheEdge
03:32
Reposted fromnaich naich viavolldost volldost
OwTheEdge
03:32
7689 367a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viavolldost volldost
03:32
6161 f523 500
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viavolldost volldost
OwTheEdge
03:31
8555 b042 500
Reposted fromkaiee kaiee viavolldost volldost

July 04 2017

20:51
6373 6bd3
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viashitsuri shitsuri
20:51
OwTheEdge
20:51
5446 2ed1 500
Reposted fromcreepydoughnut creepydoughnut viashitsuri shitsuri
OwTheEdge
14:48
1527 b9ea 500
smsowa teoria względności 
Reposted frommissbrodka missbrodka viagdziejestola gdziejestola

July 03 2017

OwTheEdge
18:49

July 02 2017

OwTheEdge
21:53
4777 f49a 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viavideogames videogames
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl