Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

OwTheEdge
15:35
Włóczykij kiwnął głową potakująco. Siedział i robił łódki z trzciny, które następnie puszczał na wodę.
- Jak myślisz, dokąd one płyną? - zapytał Muminek.
- Tam gdzie mnie nie ma - odparł Włóczykij.
— W Dolinie Muminków
Reposted fromannika annika viagdziejestola gdziejestola
09:05
Uzależniasz się od drugiego człowieka tak bardzo, że sama jego nieobecność Cie boli i wkurwiasz się na cały świat, gdy go nie ma.
— (via ksiezniiczka-wlasnej-bajki)
Reposted fromshitsuri shitsuri viaimpulsivee impulsivee
OwTheEdge
09:02
Nabroiłem.
A wszystko zaczęło się od tego, że się zakochałem.
Zakochałem się jakieś dwa, trzy tygodnie temu, o trzynastej dwadzieścia.
— Żulczyk, Zrób mi jakąś krzywdę.
Reposted fromdreamlike dreamlike viagdziejestola gdziejestola
OwTheEdge
07:39
2646 3fa7

May 28 2017

OwTheEdge
19:27
19:27
7153 1988
Reposted fromshitsuri shitsuri viaheartbreak heartbreak
OwTheEdge
19:27
Ja dla Ciebie grę pauzuję w kluczowych momentach.
— Pan @Luukka
OwTheEdge
19:27
OwTheEdge
19:01
7836 b84f 500
Reposted fromsnoopypozdro600 snoopypozdro600 viashitsuri shitsuri
OwTheEdge
18:03
On się krył i przed sobą. Nie lubił siebie. Zdarzają się tacy ludzie, co nie lubią siebie. Ciężko takim żyć. A gdy siebie się nie lubi, to jak się ma innych lubić?
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromswojszlak swojszlak viagdziejestola gdziejestola
OwTheEdge
16:50
5204 348a 500
OwTheEdge
15:53
7696 54f7
Reposted fromretaliate retaliate via27days 27days
OwTheEdge
15:43
OwTheEdge
15:21
5527 fd22

So deep.
Reposted fromcontroversial controversial viaheartbreak heartbreak
OwTheEdge
15:18
5966 52da 500
Reposted frompffft pffft viaheartbreak heartbreak
OwTheEdge
07:37
9910 244a
Reposted fromgainaxing gainaxing viaoll oll
OwTheEdge
07:37
8309 8868 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
OwTheEdge
06:39
5671 1432
"Please Like Me"
Reposted fromvaka vaka
OwTheEdge
06:39
0187 7596 500
Reposted frombotaka botaka viavaka vaka
OwTheEdge
06:39
Za dużo się zastanawiasz, a potem nic nie robisz.
— Julio Cortázar, "Gra w klasy"
Reposted frombotaka botaka viavaka vaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl